Tel.: +420 723 632 179
Nákladní automobil

Autoškola – nákladní automobil

Autoškola Praha – Smíchov umožňuje výcvik všech řidičských skupin na nákladní automobil. Dostupné pro výuku jsou skupiny C, C + E.

Výuku provádí profesionální a zkušení učitelé, kteří se Vám budou věnovat s co největší péčí tak, abyste jednoduše zvládli závěrečné zkoušky.

Pokud máte zájem o výuku řízení nákladního automobilu: jen od 12 900,- Kč

Objednat ihned

Základní podmínky

Do výcviku pro získání řidičského oprávnění skupiny C se může zůčastnik každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být stařší více jak 3 měsíce a musí být potvzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.

Podmínky pro jednotlivé skupiny

Jaké nákladní automobily lze provozovat?

Motorové vozidla s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg. K vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.

Ceník

Níže jsou uvedeny ceny za jednotlivé skupiny pro výuku řizení nákladního automobilu. Kompletní ceník naleznete v sekci Ceník.

Skupina Popis Cena
C   12 900 Kč
E vlek za nákladní vozidlo 6 000 Kč

Kontakt

V případě zájmu nás kontaktuje na telefonu +420 723 632 179 nebo na emailové adrese autosmichov@seznam.cz. Více naleznete v sekci Kontakty.